InHoReCa  in your country
SRBIJA
Radionice
20.09.2018.

KONTROLING

Finansijsko praćenje poslovanja, merenje uspešnosti i izveštavanje (reporting) u hotelskoj industriji - primena USALI standarda

O RADIONICI

Za praćenje poslovanja, merenje uspešnosti i izveštavanje (reporting) u hotelskoj industriji upotrebljava se standardizovani sistem USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), koji danas upotrebljava većina hotela u svetu.

atmosfera na nedavno održanoj radionici

Cilj radionice je da predstavi trenutnu jedanaestu verziju USALI standarda, sisteme planiranja, praćenja i objava u hotelskoj industriji.
Svrha radionice je upoznavanje ključnih operativnih i strateških indikatora (KPI) koje vlasnicima i menadžerima omogućavaju efikasno odlučivanje i uspešno vođenje hotela i pojednih poslovnih jedinica.

KOME JE NAMENJENA

Radionica je prvenstveno namenjena zaposlenima u hotelskoj industriji, direktorima, direktorima i menadžerima hotela i zaposlenim na različitim pozicijama u sektoru finansija, koji žele da upoznaju pristupe i metode savremenog planiranja i praćenja poslovanja u hotelima.

Posebno je preporučljivo učešće

• menadžerima, koji žele da upoznaju instrumente i metodologije za efikasno donošenje odluka
• menadžerima i zaposlenim u finansijama, koji žele više znanja i razumevanja o planiranju, analizi poslovanja i pripremi finansijskih izveštaja u hotelima
• IT stručnjacima, koji uvode rešenja za podršku hotelskom poslovanju (BI, DW, Planning…)
• svima koji žele da nadgrade svoje znanje i prošire svoje veštine u hotelskoj delatnosti za implementacijo USALI standarda

CILJEVI RADIONICE

- Predstaviti 11. verziju USALI standarda
- Predstaviti organizovanje poslovnih jedinica u hotelu sa stanovišta vidika merenja odgovornosti
- Odrediti alokaciju prihoda i troškova u odnosu na pojedinačne jedinice
- Upoznati kako najlakše implementirati USALI standarde
- Upoznati se sa sistemom planiranja i forecastiranja prihoda, troškova i CAPEXa
- Predstaviti izgled standardizovanih izveštaja
- Opredeliti glavne operativne i strateške indikatore za praćenje uspešnosti poslovanja
- Opredeliti ključne pokazatelje za praćenje prodaje
- Opredeliti pokazatelje za nadzor najvažnijih grupa troškova i njihovo poređenje sa primerima dobre prakse
- Opredeliti pokazatelje i mogućnosti za sprovođenje sistema i nagrađivanja zaposlenih

AGENDA - DAN 1
- USALI 11-ta verzija (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry)
- Organizovanost profitnih i troškovnih mesta u hotelu
- Alokacija prihoda i troškova po pojedinim troškovnim jedinicama
- Implementacija sistema USALI
- Prodajni kontroling (planiranje prodaje, forecast)
- CAPEX

AGENDA - DAN 2
- KPI u hotelima
- Kontrola varijabilnih i fiksnih troškova
- Definicija operativnih indikatora po jedinicama
- Kontrola troškova rada i indikatori za implementaciju sistema nagrađivanja zaposlenih
- Poređenja sa primerima dobre prakse
- Definicija strateških indikatora
- Primeri izveštaja za praćenje strateških KPI

KOTIZACIJA
1 osoba: 260 EUR
2 osobe iz kompanije: 250 EUR po osobi
3 osobe iz kompanije: 240 EUR po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 230 EUR po osobi

U kotizaciju su uključeni:
• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

KONTAKT
Za više informacija i prijavu kontaktirajte Vojislavu Pešić (menadžer projekata) na vojislava@instore.rs ili putem telefona (011) 41 41 100.

O PREDAVAČU

Magistar Tjaša Telič Goršič je finansijski stručnjak i savetnik za sektor kontrolinga. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na Ekonomsko – poslovnom fakultetu u Mariboru završila je magisterij u području kontrolinga u turizmu. Svoj profesionalni put započela je u preduzeću Kompas i radila je u njihovim predstavništvima u inostranstvu. Nakon toga radila je kao izvršna direktorka za kontroling, računovodstvo i finansije za celu grupaciju Kompas. Svoj profesionalni put i obrazovanje nastavlja kao samostalna savetnica za područje kontrolinga i finansija i područje uvođenja međunarodnih standarda izveštavanja u hotelskoj disciplini. Deo je management tima u City Hotelu i Hotelu Slon u Ljubljani, te u saradnji sa Društvom kontrolera Slovenije, koje deluje pod okriljem ICV (International Controller Verein) predaje u Školi kontrolinga. Poseduje i serfitikat Udruženja nadzornika Slovenije.
-