InHoReCa  in your country
SRBIJA
Turizam
19.09.2019.

AKTUELNO

Dan inovacija u turizmu

Regionalna konferencija o inovacijama u preduzetništvu u turizmu Tourism innovation day, održaće se 25.9.2019. godine u Naučno-tehnološkom parku Beograd sa početkom u 10.00 časova.

Primena novih tehnologija i digitalnih kanala komunikacije, inovativne poslovne prakse i strategija u upravljanju turističkim destinacijama, savremeni marketing u turizmu inovacije u oblasti komunikacija neke su od osnovnih tema konferencije.

Tema prvog panela je Inovacije i preduzetništvo u turizmu - inovativne poslovne prakse i strategije u upravljanju turističkim destinacijama i formiranju turističkog proizvoda, dok je tema drugog panela Turizam i digitalna transformacija mogućnosti i izazovi: primena novih tehnologija i digitalnih kanala komunikacije.

Inovacije u turizmu uključuju stvaranje novih proizvoda i usluga, nove načine pružanja turističkih usluga, nove metode snabdevanja kupaca proizvodima ili uslugama, kao i inovacije na tržištu. Primer iz prakse predstavljaće prezentacija ViCTour – Virtuelni i kulturni turizam, Turističke organizacije Vojvodine, a o Kreativnom i inovativnom turističkom proizvodu govoriće predstavnici Etno sela Latkovac.

Za sve učesnike biće održana radionica na temu Odnosi s javnošću u turizmu.

Događaj će okupiti oko sto učesnika – preduzetnika u turizmu, lokalnih turističkih organizacija, javnih preduzeća, udruženja, studenata turizma, IT eksperata, stručnjaka za marketing, medija i drugih subjekata zainteresovanih za inovativni koncept i strategiju poslovanja.

Organizator konferencije, Centar za tranziciju i ljudska prava „Spektar“, a učešće na konferenciji je besplatno. Potrebno je da se svi zainteresovani učesnici prijave putem mejla: spektarcentar@gmail.com.

-